Background


„Sestři, kdy už to začne?” ...


Hodnocení: 3.52 | 11x

„Sestři, kdy už to začne?” dožaduje se pacient na operačním lůžku.
„Doktor Pitval je tu hned,” odvětí sestra.
„Pane Bože,” ztuhl muž na lůžku, „on pitval a teď že jsem na řadě já?!”

Kategorie: Doktorské vtipy